............................................................ Διαδικτυακή Εφημερίδα με καθημερινή ενημέρωση για τον πολίτη
__________________________________________________________________________________________________________________
... * Εβδομαδιαία ειδησεογραφική, Eφημερίδα από το 1993 * Σύμβουλος Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής, - email: athenspress1@gmail.com
__________________________________________________________________________________________________________________

*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..."Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό.Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη................................................................ Νίκος Μπελογιάννης [1915-1952]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Η Επιτροπή Αγώνα για τη δημιουργία του νέου κοιμητηρίου στη Γλυφάδα...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                              
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ

Η Επιτροπή Αγώνα για τη δημιουργία του νέου κοιμητηρίου στη Γλυφάδα κατά την πρώτη συνεδρίασή, μετά την εκλογή της από την συνέλευση των κατοίκων της Γλυφάδας, στις 22-8-2011, αποφάσισε τα εξής:

1. Διαπιστώνει ότι το παλαιό νεκροταφείο είναι κορεσμένο, αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της Γλυφάδας και αποτελεί εστία κινδύνου για τους περίοικους και τα σχολεία.

2. Διαπιστώνει ότι η πολιτεία, μετά την παρέλευση 15 ημερών από τα εγκαίνια του νέου νεκροταφείου και την αδικαιολόγητη παρέμβασή της, αδυνατεί ή αδιαφορεί να δώσει λύση στο τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα.

3. Διαπιστώνει με οδύνη, ότι οι πολίτες της Γλυφάδας αδυνατούν να ενταφιάσουν τους νεκρούς τους στο υπερπλήρες παλαιό κοιμητήριο και τους κρατούν στα ψυγεία ή τους ενταφιάζουν σε κοιμητήρια άλλων Δήμων, με αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση.

4. Διαπιστώνει ότι τα χρονικά περιθώρια διαλόγου με την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για τη λύση του προβλήματος, που από τη φύση του είναι εκρηκτικό, έχουν στενέψει ανησυχητικά.

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Κωνσταντίνο Κόκκορη, να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαλόγου με την πολιτεία για τη χωροθέτηση του νέου νεκροταφείου στο χώρο που έχει επιλεγεί, μέχρι την Παρασκευή 2/9/2011 και να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνα.

6. Καλεί το ΥΠΕΚΑ να αντιμετωπίσει το Δήμο της Γλυφάδας και το πρόβλημα του νέου κοιμητηρίου στο πλαίσιο των Συνταγματικών Επιταγών, ιδιαίτερα αυτών των άρθρων 2,4 και 13 του Συντάγματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα 13 υπάρχοντα και λειτουργούντα κοιμητήρια στο λεκανοπέδιο Αττικής, βρίσκονται στη ζώνη Α’ του Υμηττού, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο χώρος που έχει επιλεγεί από το Δήμο Γλυφάδας και έχει χωροθετηθεί από τον ΟΡΣΑ, δεν είναι δασικός αφού έχει προέλθει από επιχωματώσεις.

7. Ορίζει πενταμελή επιτροπή εκ των μελών της προκειμένου να ενημερώσουν τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της χωροθέτησης του νέου νεκροταφείου. Ορίζει ως νέα ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Αγώνα την Παρασκευή 2-9-2011 και ώρα 14:30 προκειμένου να γίνει η τελική αποτίμηση των επαφών του κ. Δημάρχου και να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις της Επιτροπής για το νεκροταφείο.

                                                                                                Γλυφάδα, 31 Αυγούστου 2011
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΑγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,
         την 2α Σεπτεμβρίου  2011,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ             
για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:


1.    Έγκριση του από 26.8.2011 πρακτικού διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 6ετή μίσθωση του Δημοτικού Περιπτέρου της κοινόχρηστης νησίδας Γρ. Λαμπράκη για λειτουργία αναψυκτηρίου περιπτέρου.

2.    Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, κατόπιν απόλυτης ταύτισης των ποσοστών έκπτωσης α΄ και β΄μειοδότη  αφενός , γ΄και δ΄μειοδότη αφετέρου , κατά τη  δημοπράτηση του έργου “Συντηρήσεις οδών” (Α.Μ. 41/2011).

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης   ποσού 30.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά “ Προμήθεια υλικών συντήρησης μηχανημάτων κηπουρών ” .

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που αφορά “Εργασίες καθαρισμού και αποφράξεων”.

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 200.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που αφορά “Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα”.

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 45.000,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά “Προμήθεια υλικών και ειδών Πολιτικής Προστασίας”.

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ (πλέον  ΦΠΑ), που αφορά “Διάστρωση παραλίας με μηχανικά μέσα”.

8.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 98/2011 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες από λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) αποπερατωμένων έργων.

9.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 99/2011 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες από λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) έργων και λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση, παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα.

10. Λήψη απόφασης  για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς αντιμετώπιση των δαπανών ΚΤΕΟ του Δήμου.

11. Διάθεση (ψήφιση) συνολικής πίστωσης 2.593,74  (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  Αθηνών κ. Δημήτρη Αβαρκιώτη για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

12. Έγκριση της με αρ. 3970/2011 απόφασης Δημάρχου , που αφορά ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

13. Έγκριση της με αρ. 3980/2011 απόφασης Δημάρχου , που αφορά ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.


                                                                Ο  Δήμαρχος - Πρόεδρος     
                                                                                 
       
                                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ                                                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Αγορά των Αθηνών, μια ενδιαφέρουσα βόλτα στην Βαρβάκειο Αγορά του 1894

 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ  «Όλοι την γνωρίζετε την αγοράν των Αθηνών, μακρόν επίμηκες τετράγωνον ακάθαρτον και πολυάσχολον. Δεν παρουσιάζε...