............................................................ Διαδικτυακή Εφημερίδα με καθημερινή ενημέρωση για τον πολίτη
__________________________________________________________________________________________________________________
... * Εβδομαδιαία ειδησεογραφική, Eφημερίδα από το 1993 * Σύμβουλος Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής, - email: athenspress1@gmail.com
__________________________________________________________________________________________________________________

*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..."Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό.Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη................................................................ Νίκος Μπελογιάννης [1915-1952]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Η Επιτροπή Αγώνα για τη δημιουργία του νέου κοιμητηρίου στη Γλυφάδα...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                              
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ

Η Επιτροπή Αγώνα για τη δημιουργία του νέου κοιμητηρίου στη Γλυφάδα κατά την πρώτη συνεδρίασή, μετά την εκλογή της από την συνέλευση των κατοίκων της Γλυφάδας, στις 22-8-2011, αποφάσισε τα εξής:

1. Διαπιστώνει ότι το παλαιό νεκροταφείο είναι κορεσμένο, αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της Γλυφάδας και αποτελεί εστία κινδύνου για τους περίοικους και τα σχολεία.

2. Διαπιστώνει ότι η πολιτεία, μετά την παρέλευση 15 ημερών από τα εγκαίνια του νέου νεκροταφείου και την αδικαιολόγητη παρέμβασή της, αδυνατεί ή αδιαφορεί να δώσει λύση στο τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα.

3. Διαπιστώνει με οδύνη, ότι οι πολίτες της Γλυφάδας αδυνατούν να ενταφιάσουν τους νεκρούς τους στο υπερπλήρες παλαιό κοιμητήριο και τους κρατούν στα ψυγεία ή τους ενταφιάζουν σε κοιμητήρια άλλων Δήμων, με αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση.

4. Διαπιστώνει ότι τα χρονικά περιθώρια διαλόγου με την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για τη λύση του προβλήματος, που από τη φύση του είναι εκρηκτικό, έχουν στενέψει ανησυχητικά.

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Κωνσταντίνο Κόκκορη, να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαλόγου με την πολιτεία για τη χωροθέτηση του νέου νεκροταφείου στο χώρο που έχει επιλεγεί, μέχρι την Παρασκευή 2/9/2011 και να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνα.

6. Καλεί το ΥΠΕΚΑ να αντιμετωπίσει το Δήμο της Γλυφάδας και το πρόβλημα του νέου κοιμητηρίου στο πλαίσιο των Συνταγματικών Επιταγών, ιδιαίτερα αυτών των άρθρων 2,4 και 13 του Συντάγματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα 13 υπάρχοντα και λειτουργούντα κοιμητήρια στο λεκανοπέδιο Αττικής, βρίσκονται στη ζώνη Α’ του Υμηττού, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο χώρος που έχει επιλεγεί από το Δήμο Γλυφάδας και έχει χωροθετηθεί από τον ΟΡΣΑ, δεν είναι δασικός αφού έχει προέλθει από επιχωματώσεις.

7. Ορίζει πενταμελή επιτροπή εκ των μελών της προκειμένου να ενημερώσουν τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της χωροθέτησης του νέου νεκροταφείου. Ορίζει ως νέα ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Αγώνα την Παρασκευή 2-9-2011 και ώρα 14:30 προκειμένου να γίνει η τελική αποτίμηση των επαφών του κ. Δημάρχου και να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις της Επιτροπής για το νεκροταφείο.

                                                                                                Γλυφάδα, 31 Αυγούστου 2011
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΑγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,
         την 2α Σεπτεμβρίου  2011,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ             
για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:


1.    Έγκριση του από 26.8.2011 πρακτικού διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 6ετή μίσθωση του Δημοτικού Περιπτέρου της κοινόχρηστης νησίδας Γρ. Λαμπράκη για λειτουργία αναψυκτηρίου περιπτέρου.

2.    Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, κατόπιν απόλυτης ταύτισης των ποσοστών έκπτωσης α΄ και β΄μειοδότη  αφενός , γ΄και δ΄μειοδότη αφετέρου , κατά τη  δημοπράτηση του έργου “Συντηρήσεις οδών” (Α.Μ. 41/2011).

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης   ποσού 30.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά “ Προμήθεια υλικών συντήρησης μηχανημάτων κηπουρών ” .

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που αφορά “Εργασίες καθαρισμού και αποφράξεων”.

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 200.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που αφορά “Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα”.

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 45.000,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά “Προμήθεια υλικών και ειδών Πολιτικής Προστασίας”.

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ (πλέον  ΦΠΑ), που αφορά “Διάστρωση παραλίας με μηχανικά μέσα”.

8.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 98/2011 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες από λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) αποπερατωμένων έργων.

9.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 99/2011 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες από λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) έργων και λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση, παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα.

10. Λήψη απόφασης  για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς αντιμετώπιση των δαπανών ΚΤΕΟ του Δήμου.

11. Διάθεση (ψήφιση) συνολικής πίστωσης 2.593,74  (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  Αθηνών κ. Δημήτρη Αβαρκιώτη για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

12. Έγκριση της με αρ. 3970/2011 απόφασης Δημάρχου , που αφορά ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

13. Έγκριση της με αρ. 3980/2011 απόφασης Δημάρχου , που αφορά ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.


                                                                Ο  Δήμαρχος - Πρόεδρος     
                                                                                 
       
                                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ                                                                                                       

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Ο Περιφερειακός Τύπος οδηγείται σε αφανισμό....


Viva sosialismos!!!!!!!!    


Με την αύξηση των Ταχυδρομικών Τελών, η κυκλοφορία των εντύπων, Συλλόγων και κυρίως Ημερήσιων Εφημερίδων, γίνεται πλέον απαγορευτική. - Από τα 3.500 έντυπα που κυκλοφορούν θα διασωθούν μόλις τα 500. - Το Κράτος όμως, δεν έκοψε την επιδότηση αεροπορικής μεταφοράς των Αθηναϊκών Εφημερίδων. - Τυχαίο; Δε νομίζουμε...
Δεν ήταν ποτέ δυνατόν οι Εφημερίδες της Επαρχίας, να μην επηρεασθούν από την οικονομική κρίση, στην οποία οι άφρονες πολιτικοί της Ελλάδος, οδήγησαν την χώρα χάριν της δικής τους κομματικής επιβίωσης, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των επιλογών στις μέλλουσες γενεές.
Όμως πάντοτε τα Μ.Μ.Ε. της Ελληνικής Επαρχίας ήσαν οι πτωχοί συγγενείς, αφού ολόκληρος ο πλούτος των Κρατικών και ιδιωτικών διαφημίσεων πήγαινε (και πηγαίνει ακόμη) αποκλειστικά στις Αθηναϊκές Εφημερίδες και τηλεοράσεις.
Για την Επαρχία δεν περισσεύει τίποτα. Και αν χθες, έπεφταν μερικά “ψίχουλα” από το διαφημιστικό τραπέζι, τώρα που τα πράγματα ζόρισαν, ούτε αυτά υπάρχουν για τα Μ.Μ.Ε. της Επαρχίας.
Συγχρόνως, επειδή ραγδαία είναι η πτώση της κυκλοφορίας των Αθηναϊκών εφημερίδων, πρέπει να εκλείψουν τα ... “αγκάθια” των Περιφερειακών Εφημερίδων, ώστε να απομείνει ελεύθερο το πεδίο για την μονοπώληση των Αθηναϊκών Μ.Μ.Ε.
Ο υπογράφων, επί μακρά σειρά ετών, έδωσε μάχες δύσκολες, μετέχοντας στην διοίκηση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων (ΕΙΗΕ), για να ανατρέψει τις ισορροπίες που οδηγούσαν σε μαρασμό τα Επαρχιακά Έντυπα.
Χαρακτηριστική ήταν η συνάντηση με τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
- Κύριε Πρόεδρο ζητούμε την θεσμοθέτηση ποσοστού 30% υπέρ των Επαρχιακών Εφημερίδων.
- “Κονδύλη, γνωρίζεις πόσος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός π.χ. της Εθνικής Τράπεζας για Δημοσιότητα και προβολή;
Είναι 70 εκατομμύρια δραχμές.
Ζητάς δηλαδή 21 εκατομμύρια για την Επαρχία;
Αν κάνω κάτι τέτοιο, αύριο θα πέσει η Κυβέρνηση”.
Αυτή η δήλωση ήταν μια ειλικρινής αποτύπωση της πραγματικότητας της πολιτικής διαπλοκής με τα πανίσχυρα Αθηναϊκά Μ.Μ.Ε.
Η πρόταση για το 30% δεν προωθήθηκε καθόλου εκείνο το διάστημα γιατί η Κυβέρνηση έπεσε.
Αργότερα το ΠΑΣΟΚ θεσμοθέτησε το 30% όχι για τις εφημερίδες, αλλά για όλα τα Μ.Μ.Ε. (περιοδικά, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις) της Επαρχίας.
Μόνο που αυτό το 30%, ουδέποτε εφαρμόσθηκε.
Και όσες κρατήσεις είχαν γίνει αντί να διανεμηθούν στην Επαρχία, χρησιμοποιήθηκαν για τις εκλογικές δαπάνες του Κόμματος.
Άπειρες είναι οι πονεμένες ιστορίες που έχουν σχέση με την επικυριαρχία της Αθήνας επί της Ελληνικής Επαρχίας.
Τώρα λοιπόν για διατήρηση αυτής της επικυριαρχίας των μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων της Αθήνας οδηγείται σε αφανισμό ο Περιφερειακός Τύπος με τον τριπλασιασμό των Ταχυδρομικών τελών και την κατάργηση της ατέλειας τηλεφώνων του ΟΤΕ, έστω και για περιορισμένο αριθμό μονάδων.
Την ίδια στιγμή όμως διατηρείται η επιχορήγηση αεροπορικής μεταφοράς των Αθηναϊκών Εφημερίδων, μαζί με όλη την πραμάτεια των δίσκων, κινηματογραφικών ταινιών, ένθετων περιοδικών, βιβλίων κ.λ.π.
Το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα εδώ στην Θράκη δεν το γνωρίζουμε.
Εδικά όμως για τον Έβρο, που έχει μήκος, από Μέστη μέχρι Ορμένιο διακόσια (200) χιλιόμετρα, τα πράγματα δυσκολεύουν.
Περισσότερα στοιχεία θα έχουμε στην διάθεσή μας μετά τις διακοπές του Αυγούστου.
Και πιστεύουμε ότι η στήριξη στην προσπάθεια της όντως ξεχωριστής Ημερήσιας Εφημερίδας όπως είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ θα συνεχισθεί από τους πιστούς Έλληνες στην καρδιά, αναγνώστες της.

* από την εφημερίδα "Ελεύθερη Θράκη"

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

Προτάσεις-σοκ των ΗΠΑ για το Αιγαίο αποκαλύπτονται από τα Wikileaks

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Share


Βόμβες από τα Wikileaks! Περίπου 35.000 τηλεγραφήματα απελευθερώνονται απόψε και ανάμεσα σ΄αυτά πολλά που αφορούν σε Ελλαδα και Τουρκία. Το Onalert “αλίευσε” το πρώτο που έχει την υπογραφή του πρέσβη Ντέϊνιντ Σπεκχαρντ,προετείνει μέτρα για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και είναι ΑΠΛΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Το τηλεγράφημα έχει ημερομηνία 17-07-2009 και αυτά που πρότεινε αποτελούν ντροπή!
Τι πρότεινε ο αμερικανός πρέσβης Ν.Σπεκχαρντ για την “βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων”; Διαβάστε:
•Αναγνώριση από την Ελλάδα εκλεγμένων μουσφτήδων στη Θράκη.
•Να ρυθμιστεί από το ΥΕΘΑ το θέμα του μουσουλμανικου νεκροταφείου στην Αθήνα
•Οι πτήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο -οι παράνομες- να μην χαρακτηρίζονται ως “απειλή για τη κυριαρχία” ,αλλά ως …ενόχληση!
•Να μην χαρακτηρίζονται εχθρικά τα τουρκικά μαχητικά!
•Τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη να μην πετάνε στις λεγόμενες “αποστρατικοποιημένες περιοχές”,όπως υποστηρίζει η Τουρκία!
•Συμφωνία για πτήσεις “άοπλων” αεροσκαφών.
•Η Ελλάδα να αποφύγει οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον του Τούρκου πιλότου που προκάλεσε το θάνατο Έλληνα ( σ.σ εννοεί τον Ηλιάκη)!
Ως…αντάλλαγμα αναγνώριζε ότι υπήρχε θέμα αδικίας στη δομή διοίκησης του στρατηγειου της Λάρισας σε σχέση με αυτό της Σμύρνης!

πηγή

Read more: http://atithaso.blogspot.com/2011/08/wikileaks_24.html#ixzz1Vz67I7pI

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011

Ψάχνουν μεροκάματο στα σκουπίδια σε όλη την Αθήνα.... viva Sosialismous


Ομάδες με καροτσάκια σαρώνουν τους κάδους ανακύκλωσης σε όλη την Αθήνα, με στόχο την ανεύρεση αντικειμένων που θα μπορούσαν να πουληθούν. Η οικονομική κρίση, η φτώχεια και η ακρίβεια, έχουν οδηγήσει πολλούς μετανάστες και Έλληνες να ψάχνουν στα σκουπίδια και να ανταγωνίζονται με ... τους παραδοσιακούς ρακοσυλλέκτες. Σύμφωνα με την "Καθημερινή της Κυριακής" το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις τους τελευταίους μήνες με μεγάλο αριθμό ανθρώπων να ψάχνουν στους γαλάζιους κάδους οτιδήποτε μπορεί να πουληθεί. Αναζητούν κυρίως μέταλλα, καθώς λόγω και της αύξησης των τιμών τους, πουλώντας τα σε μάντρες, εξασφαλίζουν ικανοποιητικό μεροκάματο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα η δραστηριότητα των "πειρατών των κάδων" δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην πόλη.Πρώτον, επειδή συνήθως ψάχνοντας για αντικείμενα αξίας διασκορπίζουν τα σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά στον δρόμο.Δεύτερον, όπως αναφέρει στην εφημερίδα ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Φ. Κυρκίτσος, λόγω της δράσης των "πειρατών", το σύστημα ανακύκλωσης χάνει πόρους, καθώς μετά τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, αυτά προωθούνται προς πώληση.
Τα έσοδα αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση του κόστους της ανακύκλωσης.
Ο πρόεδρος της ΟΕΑ, ζητά άμεσα μέτρα από την Πολιτεία και προσθέτει ότι αναζητούνται τρόποι "κλειδώματος" των μπλε κάδων, αλλά και ένταξης των ρακοσυλλεκτών στο δημόσιο σύστημα ανακύκλωσης.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος τέλος προωθεί τη δημιουργία του λεγόμενου "Πράσινου Σημείου", όπου θα συγκεντρώνονται έναντι αμοιβής καλώδια με χαλκό από ρακοσυλλέκτες, ώστε η καύση τους για την αφαίρεση του μετάλλου να γίνεται οργανωμένα και όχι σε κατοικημένες περιοχές.
Καλό θα είναι πάντως πέρα από το σύστημα ανακύκλωσης, να ληφθεί μέριμνα και για τους ανθρώπους που αναγκάζονται να στραφούν στα σκουπίδια για να μπορέσουν να επιζήσουν από μέρα σε μέρα.


από το: news247.

Κυριακή 21 Αυγούστου 2011

Μετά τις ΗΠΑ και η Ρωσία λαμβάνει τώρα ξεκάθαρη θέση απέναντι στις Τουρκικές απειλές θωρακίζοντας στην ουσία την Κύπρο


Στο πλευρό της Κύπρου η Ρωσία
Μετά τις ΗΠΑ και η Ρωσία λαμβάνει τώρα ξεκάθαρη θέση απέναντι στις Τουρκικές απειλές θωρακίζοντας στην ουσία την Κύπρο και παρέχοντας την κάλυψη που χρειάζεται ώστε να προχωρήσει ανεπηρέαστη στις έρευνες. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της για τη θέση του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, όπως εκφράστηκε από τον εκπρόσωπο του Αλεξάντρ Λουκασέβιτς, σχετικά με το κυρίαρχο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη (ΑΟΖ). 

Η Ρωσική Ομοσπονδία εξέφρασε μια ξεκάθαρη θέση αρχών η οποία στηρίζεται απόλυτα στο διεθνές δίκαιο, το οποίο θα πρέπει όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας να σέβονται και να εφαρμόζουν αυστηρά, τονίζεται σε ανακοίνωση του Κυπριακού ΥΠΕΞ. 

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι: - Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται ιδιαίτερα στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας την οποία η Ρωσική Ομοσπονδία επικύρωσε στις 12/3/1997 και η Κυπριακή Δημοκρατία από τις 12/12/1988. 

- Η απάντηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κάνει ειδική μνεία στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης που παρέχουν το κυρίαρχο δικαίωμα στα παράκτια κράτη στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη τους για έρευνα, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των ζώντων ή μη, πόρων του βυθού, του υπεδάφους και των υπερκείμενων υδάτων. 

- Επίσης, υπενθυμίζονται τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης που αφορούν την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ γειτονικών κρατών, συμφωνίες τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει και επικυρώσει με τρεις γειτονικές της χώρες, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ. 

Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζει η Λευκωσία, «δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση στην Τουρκία, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, όπως απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και οι όποιες ενέργειές της για έρευνα, εξόρυξη υδρογονανθράκων στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο». Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών απαντά επίσης, σημειώνει το Κυπριακό ΥΠΕΞ, «με κατηγορηματικό τρόπο και στις άλλες αιτιάσεις της Τουρκίας, καλώντας την εμμέσως πλην σαφώς, να μη διασυνδέει τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας που στηρίζονται στα κυριαρχικά της δικαιώματα, με την ειρηνευτική διαδικασία για λύση του Κυπριακού». 

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για αυτή τη σθεναρή στάση της Ρωσίας που πάντοτε αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ασπίδα και στήριγμα για τις όποιες απειλές της Τουρκίας, ασπίδα που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών», καταλήγει το Κυπριακό ΥΠΕΞ.


*από το:
http://kostasxan.blogspot.com/2011/08/blog-post_3594.html?utm_source=BP_recent

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Στα παράλια της Αρκαδίας με φόντο τον Πάρνωνα
Από το Αστρος στο Λεωνίδιο....

Από το πανέμορφο Παράλιο Αστρος μέχρι το... ησυχαστήριο, τον όρμο του Φωκιανού, η αρκαδική ακτή συνυπάρχει αρμονικά με τον ορεινό όγκο του Πάρνωνα, προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες για επαφή με τη θάλασσα αλλά και για περιπλάνηση στο βουνό.


Η προσέγγιση του Αργολικού κόλπου από την πλευρά της Αρκαδίας σε φέρνει σε πρώτη φάση αντιμέτωπο με έναν «δίδυμο», θα λέγαμε, οικισμό που έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής Ιστορίας. Από τη μια το Μεσόγειο Αστρος, που τον Απρίλιο του 1823 φιλοξένησε τη Β΄ Εθνοσυνέλευση των επαναστατημένων Ελλήνων, και από την άλλη το Παράλιο Αστρος, με το φρούριο που το 1826 απέκρουσε το στρατό του Ιμπραήμ. Νοτιότερα, σε περιμένουν γραφικοί οικισμοί, με κορυφαίο το Λεωνίδιο, αλλά και όμορφες παραλίες, για αποδράσεις κάθε είδους.


«ΔΙΔΥΜΟ» ΑΣΤΡΟΣ
Σε οργανωμένη κωμόπολη-κέντρο της οικονομικής κίνησης της περιοχής έχει εξελιχθεί το Μεσόγειο Αστρος, με το εμπορικό του κέντρο να βρίσκεται γύρω από την κεντρική πλατεία, όπου και το Δημαρχείο. Το νεοκλασικό και διατηρητέο όμορφο κτίριο της Σχολής Κορυτσιώτη αποτελεί σημείο αναφοράς για τον επισκέπτη, όχι μόνο γιατί σήμερα φιλοξενεί το τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο με ενδιαφέροντα εκθέματα, αλλά και γιατί εδώ, στον περιβάλλοντα χώρο του που σήμερα έχει διαμορφωθεί σε πλατεία, πραγματοποιήθηκε η Εθνοσυνέλευση που το 1823 ψήφισε το αναθεωρημένο σύνταγμα των Ελλήνων.
Σε απόσταση 3 χλμ. από το Αστρος, στην περιοχή της αρχαίας πόλης Εύας της Κυνουρίας και στο δρόμο για την Τρίπολη, βρίσκεται η έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού. 
Στο σημείο αυτό βρέθηκαν ενδιαφέροντα ευρήματα που χρονολογούνται από τον 4ο π.Χ. αιώνα μέχρι και τον 2ο αιώνα μ.Χ. και φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αστρους. Το πλήθος και η ποιότητα των ευρημάτων δεν είναι άσχετα από το γεγονός ότι ο Ηρώδης υπήρξε συλλέκτης έργων τέχνης και είχε συγκεντρώσει στο κτιριακό συγκρότημα των 20.000 τ.μ. άφθονα καλλιτεχνήματα. 
Ακριβώς απέναντι από το χώρο της έπαυλης βρίσκεται η Μονή της Μεταμόρφωσης Λουκούς (12ος αιώνας), που είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού του Πολεμοκράτη, ενώ σε μικρή απόσταση, στο δρόμο προς τον Αγιο Ανδρέα, βρίσκεται ο υγροβιότοπος του Μουστού.

Η μεγάλη αμμουδιά του Παράλιου Αστρους είναι «υπεύθυνη» για την τουριστική ανάπτυξη του οικισμού, με ό,τι καλό ή κακό αυτό συνεπάγεται. Πάντως την εποχή αυτή, τέλη της άνοιξης ή αρχές του καλοκαιριού, τα πράγματα είναι σίγουρα πιο «χαλαρά» και ως επισκέπτης μπορείς με άλλη διάθεση να ανηφορίσεις προς το κάστρο των Ζαφειροπουλαίων, που είναι χτισμένο πάνω στο λόφο Νησί και δεσπόζει στο Παράλιο Αστρος. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι χτίστηκε το 1256 μ.Χ. από ενετικά χέρια και συγκεκριμένα από τον πρίγκιπα Γουλιέλμο Βιλεαρδουίνο, αλλά τον 18ο αιώνα, οι τρεις αδελφοί Ζαφειρόπουλοι, εύποροι έμποροι στο εξωτερικό, ήρθαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να αγωνιστούν κατά των Τούρκων και συνέβαλαν στην αμυντική αναβάθμισή του.
Στην Παραλία Τυρού - Σαπουνακαίικων

Αφήνοντας πίσω μας το Aστρος, ακολουθούμε μια κατά κύριο λόγο παραλιακή, γεμάτη στροφές, διαδρομή που προσφέρει απολαυστική θέα προς τον Αργολικό κόλπο, το Πόρτο Χέλι, τις Σπέτσες και τη Σπετσοπούλα. Βραχώδης στο μεγαλύτερο μέρος της, η ακτογραμμή ανοίγει κατά διαστήματα τις αγκάλες της στους παραθεριστές προσφέροντας μικρότερες ή μεγαλύτερες παραλίες.
Καθώς προσεγγίζουμε την ευρύτερη περιοχή του Τυρού, ερχόμενοι από το Αστρος, συναντάμε αρχικά την παραλία του Κρυονερίου, ενώ αμέσως μετά σειρά έχει η παραλία Ζαρίτσι, με χαρακτηριστικό της το εκκλησάκι του Αγίου Χριστόφορου. Ακολουθεί η παραλία Τσέρφος, ενώ ελάχιστα πριν από τον Τυρό μάς υποδέχεται η πράσινη πλαγιά που καταλήγει στο Τηγάνι.
Φτάνοντας στον Τυρό (για την ακρίβεια στην Παραλία Τυρού - Σαπουνακαίικων), δεν χρειάζεται και πολλή φαντασία για να καταλάβεις ότι ο μεγάλος οικισμός που απλώνεται δίπλα στη θάλασσα είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των «οικογενειακών» διακοπών. Η παραλία εδώ προσφέρεται για να συνδυάσει κανείς έναν καφέ ή και κάτι παραπάνω με θέα στη θάλασσα - και πιθανόν με μια βουτιά. Δίπλα της βρίσκεται η παραλία του Λυγεριά. Αν τώρα το περιβάλλον του Τυρού σάς φανεί υπέρ το δέον κοσμοπολίτικο, μια βόλτα στα δρομάκια του Ανω Τυρού θα σας κάνει να νιώσετε διαφορετικά.
Μετά τον Τυρό χρειάζεται να αφήσουμε τον κεντρικό δρόμο και να στρίψουμε αριστερά για τον Κίσσακα, μια παραλία «στολισμένη» με κυπαρίσσια. Πιο νότια θα βρούμε την παραλία Λιβάδι, μπροστά από τον μικρό ομώνυμο ψαράδικο οικισμό, ενώ ακόμα νοτιότερα θα συναντήσουμε τη Σαμπατική με το γραφικό λιμανάκι της, ένα ακόμα από τα «ησυχαστήρια» που προσφέρει η αρκαδική ακτή.
ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΘΡΑ
Αν νομίζετε ότι το Λεωνίδιο είναι παραθαλάσσιο, χάσατε. Αν και θα δείτε ότι ιστορικά έχει δώσει το στίγμα του ως ναυτική πολιτεία, απέχει από τη θάλασσα 4 χιλιόμετρα, αφήνοντας τη μικρή και γραφική Πλάκα με το λιμανάκι της να παίζει το ρόλο του επίνειου. Τα θερμοκήπια που απλώνονται κατά μήκος του χειμάρρου Δαφνώνα, παράλληλα με τον οποίο «κινείται» ο δρόμος από την παραλία μέχρι το Λεωνίδιο, μαρτυρούν ότι ο τόπος εδώ είναι εύφορος και δικαιολογούν την αρχαία ονομασία Πρασιαί. Αυτός είναι ο «Κήπος του Διονύσου», που φημίζεται -πλην των άλλων- για τις γευστικές μελιτζάνες του!
Σήμα κατατεθέν της γραφικής κωμόπολης ο τεράστιος και επιβλητικός κόκκινος βράχος που ορθώνεται σαν τείχος από πάνω της. Ομορφη η εικόνα των παλιών, σκαρφαλωμένων στην κορυφή ενός βράχου, μύλων, στην είσοδο της πόλης, ενώ η επιβεβλημένη βόλτα με τα πόδια μέσα στο Λεωνίδιο αποκαλύπτει έναν τόπο που έχει κρατήσει «χρώμα». Τα τριακόσια παλιά αρχοντικά κάθε μεγέθους και κατάστασης παίζουν τον δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας, αποτελώντας ταυτόχρονα ένδειξη της παλαιότερης οικονομικής ευημερίας της περιοχής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα αρχοντικά του Τσικαλιώτη (1808), του Πολυτίμου (1816) και του Κατσικογιάννη (1807). Στο Λεωνίδιο μπορείτε επίσης να δείτε τη μητρόπολη της Παναγίας, την Αγία Αικατερίνη, την Αγία Κυριακή, την Παναγία Χατζαλιού, την εκκλησία των Ταξιαρχών και στην ευρύτερη περιοχή το μοναστήρι του Αγ. Νικολάου Σίντζας και το σπήλαιο του Διονύσου.
Τα Πούλιθρα, πατρίδα του ποιητή Κώστα Ουράνη, είναι η λογική συνέχεια της μεγάλης παραλίας της Πλάκας. Περίπου πέντε χιλιόμετρα νοτιότερα, σου δίνουν αρχικά την εντύπωση ενός μικρού χωριού, «καθηλωμένου» γύρω από το μικρό λιμανάκι του. Ωστόσο τα πράγματα αλλάζουν αν μπεις στη διαδικασία να ανηφορίσεις προς το εσωτερικό τους, οπότε διαπιστώνεις ότι έχεις να κάνεις με ένα γραφικό, σε μεγάλο βαθμό πετρόκτιστο, οικισμό που τραβάει σε μάκρος - ή για την ακρίβεια σε ύψος, αφού τα Πούλιθρα είναι χτισμένα σε πλαγιά και προσφέρουν κατά περίπτωση και θέα στη θάλασσα. Eχουν μάλιστα και τη μεγαλύτερη -μετά τον Τυρό των περίπου 2.000 κλινών- τουριστική υποδομή της περιοχής.
Η συνέχεια της ανάβασης δεν είναι ό,τι πιο εύκολο από οδηγικής πλευράς, καθώς οι «φουρκέτες» διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά η θέα σε αποζημιώνει σε μεγάλο βαθμό για τον κόπο σου. Ενώ αν έχεις διάθεση για κάτι παραπάνω, πιο απόμερο και πέρα από τα καθιερωμένα, μπορείς, μετά από περίπου 25 χιλιόμετρα, να καταλήξεις στον όρμο του Φωκιανού με την υπέροχη παραλία του.
ΤΣΑΚΩΝΙΑ, 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΚΔΩΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΛΑΚΩΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΣΑΚΩΝΙΑΗ ξακουστή Τσακωνιά είναι η περιοχή της Κυνουρίας που εκτείνεται στα ανατολικά του Πάρνωνα και βρέχεται από τον Αργολικό κόλπο, έχοντας περίπου 30 χιλιόμετρα μήκος και 20 χιλιόμετρα πλάτος. Στην Τσακωνιά ανήκουν, εκτός από τον Τυρό, ο Αγιος Ανδρέας, τα Σαπουνακαίικα, τα Μέλανα, ο Πραματευτής, μικροί συνοικισμοί, όπως η παραθαλάσσια Σαμπατική, και φυσικά το Λεωνίδιο, που θα σας υποδεχτεί με δίγλωσσες πινακίδες, στα ελληνικά και τα τσακώνικα (το Λεωνίδιο για τους ντόπιους λέγεται Αγιελίδης). Οι Τσάκωνες είναι (κατά μία εκδοχή) απόγονοι εκδωρισθέντων Λακώνων και φημίζονται ως ατίθασοι, υπερήφανοι, θαρραλέοι, αλλά επίσης παράξενοι και υπερβολικοί! Κάποιοι μάλιστα συσχετίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά τους με το γεγονός ότι μετά τον εκχριστιανισμό τους, γύρω στο 800 μ.Χ., οι Τσάκωνες γέμισαν τον Πάρνωνα με μοναστήρια και δημιούργησαν το «μικρό Αγιο Ορος».

ΚΟΣΜΑΣ,
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Από το Λεωνίδιο ξεκινά μια εξαιρετικά όμορφη διαδρομή, που περνώντας μέσα από το φαράγγι του Δαφνώνα καταλήγει μετά από 32 χιλιόμετρα στον χτισμένο σε υψόμετρο 1.150 Κοσμά, το τελευταίο χωριό της Αρκαδίας πριν από το νομό Λακωνίας. Εντυπωσιακή από εδώ η θέα προς τον Ταΰγετο και δροσερή ανάπαυλα ο καφές στην όμορφη πλατεία του χωριού, που φημίζεται για την απόλυτη ηρεμία που προσφέρει, αλλά διαθέτει πλέον υπολογίσιμη τουριστική υποδομή. 
Ο Κοσμάς είναι γνωστός για τη μαζική συμμετοχή των κατοίκων του στο δρόμο των «100 ημερών», που συνέδεσε το χωριό με το Λεωνίδιο και τη Σπάρτη, σπάζοντας τη γεωγραφική απομόνωσή του. Για να φτάσετε στον Κοσμά, θα χρειαστείτε το πολύ τρία τέταρτα της ώρας.
Περίπου στα μισά της διαδρομής, χτισμένο σε κοίλωμα βράχου στις απότομες πλαγιές του Πάρνωνα, «κρέμεται» το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας της Ελωνας, που ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.

ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
Χαρακτηριστικό προϊόν του Λεωνιδίου, η περίφημη τσακώνικη μελιτζάνα συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών προϊόντων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Με σχετική απόφαση της Ε.Ε. κατοχυρώθηκε στους παραγωγούς του Λεωνιδίου η αποκλειστικότητα της καλλιέργειας της συγκεκριμένης ποικιλίας μελιτζάνας, που χαρακτηρίζεται από τη γλυκιά της γεύση. Γνωστό για τη γεύση του είναι επίσης και το σχετικό παραδοσιακό γλυκό κουταλιού, το μελιτζανάκι.ΠΩΣ ΠΑΜΕ
Στην Κυνουρία από Αθήνα θα έρθετε με αυτοκίνητο από την εθνική οδό Κορίνθου -Τρίπολης μέσω Αργους (έξοδος στον κόμβο Στέρνας). Το ταξίδι από Αθήνα για Αστρος διαρκεί περίπου 2 ώρες (169 χλμ.), για τον Τυρό 2½ (198 χλμ.) και για το Λεωνίδιο 3 ώρες (217 χλμ.). Από Τρίπολη προς Τυρό - Λεωνίδιο θα έρθετε μέσω Τεγέας - κάτω Δολιανών - Αστρους. Το Παράλιο Αστρος απέχει 4 χλμ. από το (Μεσόγειο) Αστρος και 49 χλμ. από την Τρίπολη. Η διαδρομή Τρίπολη - Λεωνίδιο διαρκεί περίπου 1½ ώρα (95 χλμ.). Υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ (Τ/210-51.24.910-11) από την Αθήνα για Αστρος, Τυρό και Λεωνίδιο. Κάποια από αυτά καταλήγουν στα Πούλιθρα.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Astros Beach (Τ/27550-52.720, www.astroshotels.gr/astrosbeach). Μοντέρνο, προσεγμένο ξενοδοχείο στην κεντρική πλατεία του Παράλιου Αστρους με θέα στο κάστρο ή στη θάλασσα. Από 70 ευρώ με πρωινό.
Dukes (T/27550-52.764, 6979-545.000, www.dukes-astros.gr) Συγκρότημα αυτόνομων μεζονετών με πισίνα και κήπο στο Παράλιο Αστρος. Από 80 ευρώ με πρωινό για 4 άτομα.
Manto studios (Τ/27570-41.550, www.manto-studios.gr). Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων στην παραλία Ζαρίτσι/Τυρός. Από 50 ευρώ με πρωινό.
Golden beach (Τ/27570-41.072, 6977-740.757). Ξενοδοχείο στην παραλία Τηγάνι/Τυρός. Aπό 40 ευρώ χωρίς πρωινό.
Costa-Rini (Τ/27570-22.273, 27570-22.879). Ενοικιαζόμενα δωμάτια (από 40 ευρώ) και ξενοδοχείο (από 50 ευρώ το δίκλινο) στο Λεωνίδιο.
Αγρόκτημα (Τ/27570-23.244, www.agroktima.com). Παραδοσιακός ξενώνας κοντά στην Πλάκα, αποτελούμενος από δέκα πέτρινα αγροτόσπιτα. Από 80 έως 90 ευρώ για δύο - τέσσερα άτομα.
Τρούμπας (Τ/27570-23.660, 6934-620.349, www.troumpasfamily.gr). Ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα στην Πλάκα.
Λιθόκτιστα (Τ/210-89.48.769, 6937-823.651, 6944-264.971, www.lithoxtista.gr). Παραδοσιακός ξενώνας με πετρόχτιστα δίπατα σπίτια στον Κοσμά.
Smyros Resort (Τ/27570-51.200, 6974-731.805, www.smyrosresort.gr). Πολυτελές ξενοδοχείο με παραδοσιακή αισθητική, άνετα δωμάτια και θέα στη θάλασσα, στα Πούλιθρα. Από 90 ευρώ το δίκλινο με πρωινό.
Βυζαντινόν (Τ/27570-51.220, 6945-248.309, www.byzantinonhotel.gr). Προσεγμένο πολυτελές ξενοδοχείο με παραδοσιακό χρώμα και θέα προς το Μυρτώο πέλαγος, στα Πούλιθρα. Από 80 ευρώ το δίκλινο με πρωινό.
Patelis (T/27570-23.106, 6936-730.207, www.patelishotel.gr). Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων 100 μ. από τη θάλασσα, στα Πούλιθρα. Από 55 ευρώ η γκαρσονιέρα για 2 άτομα.ΦΑΓΗΤΟ
• Astros Beach (Τ/27550-52.720). Καλή ιταλική κουζίνα και πίτσα στο χέρι, στην κεντρική πλατεία του Παράλιου Αστρους.
• Η Λαγουδέρα (Τ/27550-51.414). Ψαροταβέρνα στο Παράλιο Αστρος, για φρέσκο ψάρι (δοκιμάστε κουτσομούρα) και ψαρόσουπα.
• Ο Τάσος (Τ/27570-41.726). Ταβέρνα στο Ζαρίτσι με ωραία ορεκτικά αλλά και κρεατικά.
• Το Ακρογιάλι (Τ/27570-41.860). Ταβέρνα στην Παραλία Τυρού με πολλούς μεζέδες (δοκιμάστε μελιτζάνα με σουτζουκάκι ή με τυρί, πιπεριές γεμιστές, ντοματοκεφτέδες κ.ά.).
• Το Κονάτσι (Τ/27570-41.321). Παραδοσιακή ταβέρνα στα Σαπουνακαίικα, με θέα στην παραλία Τυρού, για κρεατικά και σαλάτες (δοκιμάστε κιούρμπασι).
• Ο Μανωλέας (Τ/27570-61.092). Ταβέρνα με μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, ψητά της ώρας και μαγειρευτά στο Λιβάδι.
• Μητρόπολη (Τ/27570-29.115). Ταβέρνα στο Λεωνίδιο για φαγητά κατσαρόλας, πιάτα της ώρας και ντόπιες πίτες.
• Εν Λεωνιδίω 1904 (Τ/27570-22.068). Εστιατόριο-πιτσαρία, για ιταλική κουζίνα (μακαρονάδα και πίτσα) στο Λεωνίδιο.
• Μαντείο (Τ/27570-23.100). Εστιατόριο-πιτσαρία για μακαρονάδες, πίτσες και κάποια κρεατικά στο Λεωνίδιο.
• Δελφίνια (Τ/27570-23.036). Ταβέρνα στην Πλάκα με σπεσιαλιτέ μελιτζάνα ιμάμ και μελιτζανοσαλάτα, κατσικάκι λεμονάτο, φρέσκο καλαμάρι, άφθονο μπαρμπούνι και μπακαλιάρο.
• Ταβέρνα του Ψαρά (Τ/27570-22.815). Στην Πλάκα, για φρέσκο ψάρι, πιάτα της ώρας και φαγητά με βάση την τοπική μελιτζάνα (μελιτζανοσαλάτα, μοσχαράκι με μελιτζάνα κ.ά.)
• Ευκάλυπτος (Τ/27570-23.150). Γραφική ταβέρνα στην Πλάκα, για φρέσκο ψάρι, αλλά και μουσακά!
• Μυρτώο (Τ/27570-51.339, 6972-055.599). Ταβέρνα στα Πούλιθρα με ιδιαίτερες σαλάτες, μαγειρευτά με ντόπια υλικά, vegetarian μουσακά, φρέσκα ψάρια και γαριδομακαρονάδα.
• Ζάβαλης (Τ/27570-51.341). Ταβέρνα στα Πούλιθρα, στην παραλία, με νόστιμα μαγειρευτά και όχι μόνο!
• Smyros Resort (Τ/27570-51.200). Εστιατόριο στα Πούλιθρα για κόκορα, φασιανό, λαγό, πέρδικα και αστακό. Κελάρι με 12.000 μπουκάλια!ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κ. ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ, E. ΠΑΡΟΥΤΣΑ
εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

ΜΙΑ ΚΑΝΤΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Dionisis Vitsos ΑΘΗΝΑ               ΜΙΑ ΚΑΝΤΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ         «Ο Μπαϊρακτάρης, εξαπέλυσε αποσπάσμα...