Σε ρόλο-κλειδί για την ευρύτερη παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας τοποθετεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας έμφαση τόσο στη λήψη άμεσων μέτρων πολιτικής για την επιβίωση του υφιστάμενου δυναμικού όσο και στον επαναπροσδιορισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των κοινωνικών αναγκών και των συνθηκών τεχνολογίας-καινοτομίας στις αγορές για τη δημιουργία νέων/συνεργατικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο των βασικών αξόνων των προγραμματικών θέσεων και της κυβερνητικής πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο των μικρομεσαίων, καθορίζεται η σχέση επιχειρηματικότητας - Αριστεράς, τίθενται οι στρατηγικές επιλογές για τον ρόλο των μικρομεσαίων στην ελληνική οικονομία σε σχέση με την ευρύτερη παραγωγική ανασυγκρότηση, ενώ περιγράφονται άξονες άμεσων μέτρων.
Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κομβικής σημασίας η εξασφάλιση της επιβίωσης, αλλά και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων που ενεργοποιούνται στον χώρο των μικρομεσαίων, ώστε να επιτευχθεί ανάσχεση της ύφεσης "με τους μικρούς επιχειρηματίες ζωντανούς και ενεργητικούς παράγοντες".
Προτείνεται δέσμη μέτρων για τα βασικά ζητήματα των μικρομεσαίων που αναλύονται σε επιμέρους προτάσεις και εξειδικεύσεις, στην κατεύθυνση:
- της αξιοπρεπούς διαβίωσης με ρεαλιστική ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τη νέα σεισάχθεια αναφορικά με τον τραπεζικό δανεισμό,
- της απαραίτητης για την επιβίωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
- της διασφάλισης πρώτης κατοικίας,
- των συντάξιμων αποδοχών βάσει των ετών εργασίας,
- της δυνατότητας επαγγελματικής δραστηριοποίησης με προστασία της επαγγελματικής στέγης.
Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων: στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, στη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με κεφαλαιοποίηση και συμψηφισμούς με τις οφειλές του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, τη μείωση ΦΠΑ ειδικά σε είδη πρώτης ανάγκης, την απαγόρευση της ποινικής δίωξης και της αστικής ευθύνης για την πρώτη κατοικία, ακατάσχετη πρώτη κατοικία, την απαλλαγή από ΦΠΑ επιχειρήσεων με χαμηλούς τζίρους, διαχωρισμό των κλάδων σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης, σύνδεση ασφαλιστικών υποχρεώσεων-φοροδοτικής ικανότητας, αποποινικοποίηση για χρέη προς ΟΑΕΕ, κεφαλαιοποίηση οφειλών με αποπληρωμή μετά την 1/1/2016 σε δόσεις και ποσά ανάλογα των εισοδημάτων, διαχωρισμό των εισφορών για την περίθαλψη, αναγνώριση/κατοχύρωση του ρόλου των συμ-βοηθούντων μελών της μικρής επιχείρησης, κατάργηση του "Τειρεσία", επιδότηση εργασίας, διασφάλιση κυριακάτικης αργίας κ.ά.
Συγχρόνως, προβλέπεται η ανάπτυξη των μικρομεσαίων με την προώθηση πολιτικών αναδιάρθρωσης, λειτουργικού εκσυγχρονισμού και παραγωγικής τους ανασυγκρότησης, μέσω μιας στρατηγικής που θα εστιάσει:
- Στην προώθηση της συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας της οικονομίας, με ειδικές πολιτικές στήριξης σε επιλεγμένους κλάδους πρόσφορους για ανάπτυξη μικρομεσαίων.
- Στην ενίσχυση για τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων και ενθάρρυνση για τη δημιουργία νέων σταθερών θέσεων εργασίας.
- Στην υποστήριξη πρακτικών και δράσεων δικτύωσης των επιχειρήσεων με οριζόντιο ή κάθετο χαρακτήρα σε τοπικό - περιφερειακό επίπεδο, αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και ιδιαίτερα των νέων για τη δημιουργία ανάλογων μηχανισμών δικτύωσης ΜμΕ κ.λπ.
- Στην επαναθεμελίωση του "συνεταιρίζεσθαι" και την ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα της οικονομίας σε διαδραστική σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας.
Ως βασικοί κλάδοι-συμπλέγματα που αποτελούν προνομιακό πεδίο ανάπτυξης μικρομεσαίων αναφέρονται ενδεικτικά: αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, κλάδοι τουρισμός-πολιτισμός, ενέργεια-μεταφορές, νέες τεχνολογίες-έρευνα, αναπλάσεις - αναβάθμιση κτηρίων.
Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο όμως κανόνων που θα ενθαρρύνουν τη στροφή της επιχειρηματικότητας σε νέους τρόπους κερδοφορίας, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, της ποιότητας των προϊόντων και της διαρκούς αναζήτησης της καινοτομίας, της προώθησης συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, της βελτίωσης της σχέσης του κεφαλαίου και της μισθωτής εργασίας και συγχρόνως με τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας, οικοδομώντας μια νέα προωθητική και δημιουργική σχέση της Αριστεράς με τον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων.
Α.Ζ.